Løvvik Aero Telecom hjelper dere igjennom utbyggingen av et større system. Vi kan hjelpe til med prosjektering og påtar oss prosjektansvar. Vi hjelper dere fra start til slutt i prosjektet med all HMS og kvalitet i fokus. Prosjektet skal være ferdig innenfor budsjett og avtalt tid, men aldri på bekostning av HMS og krav. Vi kan hjelpe til med Ekom og infrastrukturen som er rundt et slikt anlegg.

Vi forstår prosessen rundt et utbyggingsprosjekt og derfor er vi fleksible rundt dine behov.

Vi har mulighet til å være hovedansvarlig for prosjektet eller delta i en prosjektorganisasjon.

Vårt mål er å levere en kvalitetsrik løsning innenfor angitte rammer.

  • Hjelper deg fra startfasen til sluttfasen.

  • Jobber innenfor angitte rammer uten at det går utover HMS eller kvalitet.

  • Vi opprettholder vedlikehold på ditt internett.

  • Bred kompetanse som dekker mange ulike oppgaver.

Gå til fullstendig tjenesteoversikt