Prosjektansvarlig er med i prosjektkoordinering som deles inn i tre prosesser: Plan, utførelse og avslutning. Dette inkluderer både prosjektleder og prosjektdeltager.

Både som prosjektleder og prosjektdeltager så skal kundens krav være i fokus. Det er viktig å jobbe innenfor deres rammer og budsjett. Derfor må man ha et aktivt samarbeid, der man kommuniserer og planlegger sammen i en prosjektorganisasjon.

Løvvik AERO telecom påtar seg ansvar innenfor dine rammer. Vårt forhold til ditt prosjekt kan være som prosjektansvarlig eller deltager. Hovedfokuset er kvalitet og at kundens krav blir oppfylt.

Det er viktig for oss å jobbe innenfor din tidsfrist uten at det går utover økonomi og HMS.