Vi har både mulighet til å samarbeide eller planlegge oppdrag for din kommune. Vårt mål er å utføre den angitte oppgaven etter kommunens krav og angitte rammer.

Dette utfører vi uten at det går utover kvaliteten og tekniske krav som stilles til et slikt arbeid. Vi har tilbud innenfor Ekom-anlegg, kommunens datanettverk, telekommunikasjon og fiberinstallasjon.

  • Vi hjelper kommunen å bygge ut moderne internettløsninger.

  • Vi opprettholder kommunens krav og ønsker.

  • Våre løsninger er kvalitetsorienterte og forsikrer kommunen i fremtiden.

  • Vi er fleksible med mulighet om å påta fullt eller delvis ansvar i et oppdrag.

  • Vi har et bredt spekter av kompetanse og kan utføre ulike oppdrag

  • Vårt mål er å utføre en jobb av høy kvalitet som varer langt ut i fremtiden.

Gå til fullstendig tjenesteoversikt