Eldre systemer må erstattes slik at de skal kunne dekke dagens internettforbruk. Dette er store prosjekter som må planlegges og gjennomføres av sertifiserte fagfolk. Systemet som blir lagt inn må være brukervennlig, slik at det er enkelt å utføre FDV (forvalting, drift og vedlikehold) i ettertid.

De større oppdragene blir ofte utført av forskjellige aktører som alle stiller med kompetanse fra ulike felt.

Vi har mulighet til å montere fiber fra den høyeste fjelltopp til havets bunn, fordi vi har materiell og spesialutstyr til slike oppdrag.

  • Korg bil med rekkevidde 14 meter, utstyrt for å arbeide ved vei.
  • Fremco Multiflow blåseverktøy fra rørdimensjon 14-40mm
  • 10 servicebiler som er fullt utstyr for ekominstallasjon.
  • Høy kompetanse innenfor dokumentasjon, feilsøking og utbedring av fiberoptisk kabel.

Løvvik AERO Telecom har mulighet til å være med gjennom hele prosessen, både prosjektering og utførelse. Vi samarbeider tett med deg slik at alt skal kunne gjennomføres innenfor dine rammer. Vi stiller opp som hoved-entreprenør og kan dekke alt av arbeidet som må gjennomføres for prosjektet.

Vårt mål er en driftssikker infrastruktur som er lett tilgjengelig for videre FDV (forvalting, drift, vedlikehold).