Datanettverket sitter ofte på systemer som er utdaterte, eller som ikke klarer å dekke behovet på tilstrekkelig måte. Selv med en internettilkobling på 1000/1000 Mbps så kan systemet ha en begrensing som gir en maksimal båndbredde på 100/100 Mbps – noe som forårsaker lav kapasitet.

Ved vedlikehold av datanettverk bytter vi ut de delene som er nødvendige for å maksimalt utnytte din internettkapasitet, og beholder resten.

Datanettverk er også kalt ekomnett som ligger under ekomloven. Løvvik Aero Telecom følger ekomforskriften som dekkes av vår ekomautorisasjon.  Vi hjelper deg med planlegging og oppbygging for at systemet strekker til ditt internett.  Kvalitet er vår førsteprioritet slik at systemet er bygget for fremtiden og etter ekomforskriften.

Du kan finne mer info på ekomforskriften på https://www.nek.no/fagomrader/ekom/