Her gjennomføres det sikkerhetsopplæring for våre ansatte. Kurs i nedfiring sammen med undervisning i førstehjelp er obligatorisk. Dette sikrer både ansatte og vår bedrift, ved å ha gode rutiner innen hms arbeid

firing_kurs