Løvvik Aero Telecom fikk i oppdrag om å bytte ut utstyr på stølehetta. Det ble en glede for de lokale som fikk bedre dab+ signal.