Løvvik AERO Telecom fikk i oppdrag å bygge ut deler av BKK sitt stamnett i Vindafjord. Det bestod av å knytte sammen ulike sjøkabler mellom Bergen og Stavanger.